May 10, 2010

away to seminar

blog diam sementara.

berada di seminar kebangsaan pembimbing rakan siswa.

10-12 Mei 2010.

tak bwak laptop. tak boleh online.
nanti cerita di lain entri
pengalaman

dan 

gambar-gambar.

No comments: